VÄLKOMMEN TILL Sveriges Båtmäns Förening

OM


Branschföreningen Sveriges Båtmäns Förening, SBF, startades år 2001 och har idag 10 medlemsföretag anslutna med tillsammans ett 50-tal båtmän anställda. SBF främsta ändamål är att främja medlemmarnas gemensamma intressen i branschfrågor samt verka för att stärka medlemmarnas positioner inom arbetsområdet. Medlemmarna inom SBF har regelbunden kontakt med varandra i frågor om främst säkerhet och i utbyte av erfarenheter. Medlemsföretagen är genom SBF anslutna till vår europeiska motsvarighet, European Boatmen´s Association (EBA) och världsorganisationen International Boatmen´s and Linesmen´s Association (IBLA) där vi genom dessa organisationer regelbundet deltar i samtal med Europaparlament och med IMO i deras säkerhetsarbete. Vi får även genom dessa organisationer en regelbunden kontakt med våra europeiska och internationella kollegor i hamnar som bl.a. Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremerhafen/Bremen, Genua, Le Havre, Bilbao, Long Beach (Kalifornien) angående arbetsvillkor, säkerhet, krav och utveckling av båtmanstjänster i dessa hamnar.

Utöver traditionella båtmans/förtöjningstjänster utför våra medlemmar också varierande uppdrag som

 • Vaktman enligt ISPS normer
 • Transport av lotsar med båt och bil
 • Uthyrning av arbetsbåtar med eller utan besättning
 • Mindre bogseringar och bärgningar
 • Sjötransporter
 • Utläggning och intagning av oljelänsor vid oljeutsläpp
 • Skadebesiktning av kajanläggningar
 • Klarering av fartyg samt hantering av tull o lastdokument
 • Miljöarbete (renlighetsinspektioner)
 • Lossningsarbete
 • Leverans av färskvatten
 • Konsulttjänster inom förtöjnings- och hamnverksamhet

Vi välkomnar gärna nya medlemsföretag

Medlemmar
Kontakt

Ordförande

Magnus Arvidson
AB Klippans Båtmansstation
Telefon 031 - 12 95 65
magnus.klippan@telia.com


V. Ordförande

Fredrik Roth
Karlshamns Sjöservice
Telefon 0454 - 881 77
sjoservice@gmail.com


Sekreterare

Thomas Arvidson
AB Klippans Båtmansstation
Telefon 031 - 12 95 65
batman.klippan@telia.com


Kassör

Lars Nielsen
Hamnroddarna
Telefon 040 - 18 75 80
hamnroddarna@telia.com